Polityka Prywatności

i Regulamin

APLIKACJA


Pobierając naszą aplikację mobilną, zyskujesz możliwość realizacji ekspresowych zamówień online – to nie tylko szybkie, ale i wyjątkowo wygodne rozwiązanie. Nie musisz od teraz czekać na połączenie z dyspozytorem i przekazanie zlecenia konkretnemu kierowcy. Przy pomocy zaledwie kilku kliknięć masz możliwość zamówić przejazd i kontrolować go przy pomocy swojego telefonu. Każde zlecenie trafia do kierowcy w czasie rzeczywistym, co daje mu przewagę nad tradycyjnym zleceniem złożonym podczas rozmowy telefonicznej. Na bieżąco otrzymujesz informację o lokalizacji swojej taksówki i czasie potrzebnym na dojazd, ponadto powiadomienie o modelu i kolorze samochodu, którym odbędziesz swoją podróż. Dostępne za pośrednictwem aplikacji udogodnienia znacznie skrócą czas oczekiwania na taksówkę i zapewnią Ci funkcje, z jakich nie mogą skorzystać klienci, zamawiający kurs w tradycyjny sposób. Wypróbuj ją, by przekonać się, jakie to wygodne!POLITYKA PRYWATNOŚCI dot. APLIKACJI


Podczas korzystania z Aplikacji, aplikacja wysyła identyfikator aplikacji. Identyfikacja aplikacji jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. Zawartość identyfikatora aplikacji nie pozwala na identyfikację Użytkownika. W identyfikatorze aplikacji nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe ani żadne osobiste dane Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety.PŁATNOŚCI


W ramach aplikacji firma Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej >Tańczak i S-ka< Sp.J. udostępnia wybranym użytkownikom opcję płatności za kurs.


W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro


DANE OSOBOWE


 1.  Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej >Tańczak i S-ka< Spółka Jawna z siedzibą w /45-121/ Opolu, ul. Budowlanych 33, wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Opole, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211084, zwana dalej Administratorem.


 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu świadczenia usług.


 3. Posiada Pani/Pan prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia usług przez Administratora oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


 5. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. 


6. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych innemu niż Administrator administratorowi danych.


7. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 


8. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.
PLIKI COOKIES


1. Administrator używa plików cookies, aby zapewnić Użytkownikom większą efektywność Serwisu oraz bezpieczeństwo.

 

2. Pliki cookies są to pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają Serwisowi rozpoznawanie preferencji Użytkownika. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Serwis plików cookies. Ograniczenie przez Użytkownika stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.

 

3. W każdej chwili Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami cookies.

 

a. Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
b. Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
c. Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies
d. Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
e. Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące w szczególności usługi Google (http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/) oraz Facebook (http://pl-pl.facebook.com/help/cookies).

 

5. Serwis wykorzystuje pliki cookies do:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów reklamowych w sieciach Google AdWords oraz Facebook ADS.

 

6. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

– cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron Serwisu, umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie. Są wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach Użytkownika; w przypadku zerwania połączenia z serwerem, Użytkownik może wrócić w to samo miejsce na stronie;
– cookies trwałych – pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu, co oznacza, że Serwis może zapamiętać ustawienia Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin. Dzięki temu Serwis staje się łatwiejszy w nawigacji i zapamiętuje preferencje Użytkownika.
– marketingowe – pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
Regulamin

 

 

Właścicielem strony internetowej w domenie www.tanczak.pl jest Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej >Tańczak i S-ka< Spółka Jawna z siedzibą w /45-121/ Opolu, ul. Budowlanych 33, wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Opole, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211084, k (zwana dalej „Opolskie Centrum Stomatologiczne" w skrócie: "Centrum”). Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu korzystania z Serwisu Internetowego Centrum (dalej „Regulamin”), który określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego Centrum oraz ewentualnego wykorzystania treści w nim zawartych poza Serwisem.

 

1. Korzystając z Serwisu Internetowego www.tanczak.pl użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać.

 

2. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują Centrum oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

 

3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

 

4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodne z powyższymi zastrzeżeniami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

5. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Centrum lub wykorzystywanych przez Centrum za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Centrum. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystana w sposób naruszający dobre obyczaje, normy społeczne, w sąsiedztwie lub na portalach i serwerach zawierający treści rasistowskie, faszystowskie, erotyczne, pornograficzne, lub w inny sposób naruszający zasady etykiety i netykiety w tym zakresie.

 

6. Użytkownik Serwisu ma prawo do podawania adresu strony internetowej Serwisu, publikowania zamieszczanych wizualizacji bądź cytowania informacji zawartych w Serwisie pod warunkiem prezentowania w/w materiałów łącznie z adresem Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 5 niniejszego Regulaminu.

 

7. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu. Centrum oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.

 

8. Centrum informuje, że dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny. Centrum nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.

 

9. Centrum zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

 

10. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron WWW oraz serwisów internetowych, nie stanowiących własności Centrum, ani nie będących w dyspozycji Centrum, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.

 

11. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu. Centrum nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele Centrum zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.

Copyright 2020, Specjalistyczny ZOZ >Tańczak i S-ka< Sp.j.

>